DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rådgivnings- og overvågningsopgaver på miljøområdet foregår fremover i regi af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Det er det nationale center der er universitets ansigt udadtil, når det gælder rådgivning, overvågning og populær formidling af natur- og miljøspørgsmål. Læs mere om snitfladen mellem centre og institutter. Læs mere om centrets opgaver her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi består af medarbejdere i Bioscience og Miljøvidenskab i det omfang de løser opgaver indenfor rådgivning eller overvågning. Det gælder både hvis det er inden for hovedkontrakten med Miljø- og Fødevareministeriet og hvis det er på selvstændige kontrakter med MFVM, andre myndigheder eller private. Læs mere her om hvornår centret skal inddrages.

Det er dermed også centret der udgiver notater, tekniske anvisninger og rapporter, mens offentliggørelse af peer-reviewede forskningsartikler sker via institutterne. Alle faglige rapporter udkommer med centrets navn og logo. Der er udarbejdet skabeloner for rapporter og notater.  Er skabelonerne ikke automatisk installeret hos dig, kan du selv installere dem (se her). Læs mere om de nye rapportserier her.

En vigtig opgave for DCE er at tage de nødvendige initiativer til at sikre et højt niveau af gensidig information om kontraktindgåelse, rådgivningsprodukter, pressehåndtering mv. mellem alle led indenfor DCE, dvs. centerenheden, institutledere og de enkelte forskere/rådgivere.

Vejledninger

Centerenheden har udarbejdet flere vejledninger om hvordan man inddrager centerenheden ved fx indgåelse af kontrakter.  Dem finder du her.

Foldere

Centerenheden har udarbejdet en folder til ekstern præsentation af DCE (Centerenhed og institutter). Folder i skærmudgave - folder i printudgave (2-sidet farveprint, fold første gang efter den lodrette streg på ydersiden).

Nyeste DCE-folder på engelsk og i print-udgave (ved print: brug printfunktion 2-sided print, flip on short edge).

Samarbejde med DCA

Centret inddrager DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved løsning af opgaver, som omfatter problemstillinger indenfor DCA’s kompetenceområder, ligesom DCA inddrager DCE ved løsning af opgaver som omfatter DCE’s kompetenceområder. Dette er uddybet i notatet ”Samarbejde mellem de to nationale centre i Science and Technology, Snitflader og fælles processer i myndighedsrådgivning

 

87631 / i31