MILJØSTØTTE TIL ARKTIS

Indkaldelse af projektansøgninger for 2018/2019. Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. november 2018. Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af marts 2019.

11.10.2018 | Karin Balle Madsen

Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer indenfor miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd.

  1. Langtransporteret forurening og dennes betydning for Arktis
  2. Biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer 
  3. Miljøindsats

DANCEA-ansøgningsskema skal anvendes. Skemaet med vejledning findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Kemi - Kemikalier – Arktis – Dancea-opslag 2017. Kongerigets arktiske Strategi samt Arktisk Råds beslutninger og arbejdsplaner fra seneste møde i maj 2017 kan også hentes der.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer mv. findes her.

Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Calls
91286 / i31